Riskbedömning m.m

 

  • CE-märkning av maskin, maskinlinje eller anläggning.
  • Riskbedömning av äldre maskiner (AFS 2006:4)
  • Sammanställning av den Tekniska filen
  • Handhavandebeskrivning, manual
  • Riskbedömning av befintlig maskin, maskinlinje eller anläggning
  • Finna korrekt nivå och ge förslag på säkerhetslösning
  • Support/kravställare vid inköp av maskin, maskinlinje eller anläggning