”Med en ordentligt utförd riskanalys enligt gällande direktiv och standarder, minimerar du oönskade händelser som kan orsaka olyckor och skador.”

P&M Safety erbjuder 20 års erfarenhet av maskinsäkerhet. Det finns inga maskiner, maskinlinjer eller anläggningar vi inte kan åta oss! Vi är ständigt uppdaterade på direktiv och standarder och tolkningar på dessa.

All verksamhet är utsatt för risker av olika slag, exempelvis risker för person-, miljö- och egendomsskador orsakade av olyckor eller störningar. Risker som inte är identifierade eller kontrollerade kan resultera i allvarliga skador på medarbetare och betydande kostnader.