Konsulttjänster inom

 • CE-märkning av maskin, maskinlinje eller anläggning.
 • Riskbedömning av äldre maskiner (AFS 2006:4)
 • Sammanställning av den tekniska filen
 • Handhavandebeskrivning, manual
 • Riskbedömning av befintlig maskin, maskinlinje eller anläggning
 • Finna korrekt nivå och ge förslag på säkerhetslösning
 • Support/kravställare vid inköp av maskin, maskinlinje eller anläggning

Utbildning

 • CE-märkning, direktiv och standarder
 • Riskanalysarbete
 • Vad gäller för tillverkare och användare av maskiner?

Besiktning

 • Olika ställage enligt standard EN 15635.
 • Protokoll med åtgärder